Uuendused: muudatus kaardil ja agressiivsel ründamisel (täiendatud)
Aarete leidmine:
Kasutajad, kes ei olnud level 70, siis nad leidsid tihti tühju aardeid. Põhjus selles, et need olid mõeldud level 70 kasutajatele, kuid nüüd parandasin selle ja nüüd leiab kõikides aaretes midagi.


3 uut erilist aaret:
Lisandus 3 erinevat aaret, mida on piiratud kogus.

250 kaitset - peidetud kahte erinevasse kohta

250 rünnet - peidetud kahte erinevasse kohta

1 granaat - peidetud viite erinevasse kohta, kasutamiseks tuleb minna agressiivses edetabelis kasutaja peale ja tekib võimalus visata granaat. Viskamisel vastane kaotab 200 txp ja viskaja saab 200 txp omale.
Kolm uut aaret leiavad kasutajad, kellel on level 70.

Uued aarded tuleb iga päev kell 21:00, kui ei leita eelmise päeva aardeid üles, siis need kaotavad kehtivuse ja tulevad uued asemele uutesse kohtadesse.


Agressiivne ründamine:
Nüüd saab rünnata krediidi abil ja 1 ründamine maksab 1 krediit kuni 5 krediiti, sõltub sellest, kui vähe txp on kasutajal. Mida lähemale jõuab esimesele kohale, seda rohkem hakkab ründamine maksma. Eelkõige selle pärast, et liiga lihtsalt ei saaks esimesele kohale, vaid mängija pingutaks aktiivne olemisega. Aktiivne mängija saab kaardil aardeid otsides tasuta txp.


Granaadiga loopimine
Kui kasutajat loobitakse granaadiga, siis ilmub selle kohta teade treenimise alla, peale lugemist on võimalik teade peita, viskajat ei mängijale näidata.


Head mängimist!
Ideedest kirjutada foorumisse või kasutajale Madis.
10. oktoober 2017

Maailm.net.ee - õige koht piltide laadimiseks